Изсмукващи вентилатори

Тип TWINLINE.

Перфектният аспиратор.
Целта на тези защитени от запалване (IP67) аспирационни вентилатори е да извличат топлината от машинното отделение, когато двигателят не работи, или, когато е монтиран бензинов двигател, да извличат всеки възможен бензин/бензинови изпарения преди стартиране на двигателя(ите).

Спецификации:
Съответства на морския стандарт ISO 9097.
Маркучът може да бъде свързан към вентилатори Scirocco или Typhoon Shell.

Забележка: VETUS НЕ препоръчва използването на вентилатори за изсмукване за осигуряване на въздух от двигателя / двигателите.

Цени при запитване.

Всички права запазени © 2006-2024 www.yachtbg.com | изработка на сайт